Qida sənayesi və kənd təsərrüfatı məhsullarının emalı

 • Şirniyyat sənayesi üçün sənaye avadanlığı və istehsal xətləri, şokolad, karamel, jele, pomada və sair əsaslı məhsulların istehsalı
 • Qənnadı sənayesi üçün sənaye avadanlığı və istehsal xətləri, vafli, peçenye, kekslər və sair kimi un məhsullarının istehsalı
 • Çörək istehsalı üçün sənaye avadanlığı və istehsal xətləri, xammalların qəbulu və saxlanılmasından hazır məhsulların doğranılması və paketlənməsinə qədər
 • Meyvə, tərəvəz, qoz-fındıq və sair kənd təsərrüfatı məhsullarının qəbulu, saxlanması, dondurulması, qurudulması, çeşidlənməsi və emalı üçün sənaye avadanlığı və istehsal xətləri
 • İçkilərin, şirələrin, şərabların, konsentratların, cemlərin, kompotların və sair məhsulların istehsalı üçün sənaye avadanlığı və istehsal xətləri
 • Süd emalı və pendir, xama, qatıq, kefir, yağ və sair kimi müxtəlif süd məhsullarının istehsalı üçün sənaye avadanlığı və istehsal xətləri
 • Dondurma istehsalı üçün sənaye avadanlığı və istehsal xətləri

Qablaşdırma və dolum

Təklif olunan sənaye avadanlığı və istehsal xətləri çeşidi çəkisi 10 g-dan 1000 kq-dək olan qida və qeyri-ərzaq, maye və quru məhsulların kağız, karton, plastik, şüşə, metal qablar və digər formatda olan qablaşdırma texnologiyalarını əhatə edir.

 • Qida və qeyri-ərzaq məhsulları, kosmetik və əczaçılıq məhsulları üçün tək-tək və qrup şəklində qablaşdırması üçün sənaye avadanlığı və xətləri
 • Quru və maye məhsulların çubuq paketlərə və kisəciklərə dolumu üçün avadanlıq
 • Qazlı, alkoqollu və sadə içkilərin şüşə və ya plastik qablara doldurulması üçün avadanlıq və xətlər, o cümlədən qabların yuyulması, qapaqlanması və etiket vurulması daxil olmaqla
 • İlkin pasterizə, qapaqlama və etiketləmə də daxil olmaqla, şüşə bankalarda viskoz qida məhsullarının doldurulması üçün sənaye avadanlığı və xətləri
 • Toz, dənəvər və digər quru məhsulların kağız torbalara, karton qutulara, dəmir qablara və sair formatda qablaşdırılması üçün sənaye avadanlığı və xətləri
 • Büzməli və qalın kartondan qutuların və yeşiklərin formalaşdırılması üçün sənaye avadanlığı və xətləri

Tikinti materiallarının istehsalı

İnşaat sənayesi üçün müxtəlif materialların istehsalı, eləcə də yaşayış, sənaye, sosial və digər obyektlərin tikintisi üçün müxtəlif təyinatlı və formatlı tikinti materialları istehsalı üçün sənaye avadanlığı və tam istehsal müəssisələrini təklif edirik.

 • Çınqıl və qum, müxtəlif sarsıdıcı və ələklən istehsalı üçün sənaye avadanlığı və istehsal xətləri
 • Qum-sement quru qarışıqları istehsalı üçün sənaye avadanlığı və istehsal xətləri
 • İçi boş mərtəbə arakəsmə lövhələri, körpü konstruksiyalarının elementləri, dirəklər və sair kimi əvvəlcədən gənginləşmiş məhsulların istehsalı üçün sənaye avadanlığı və istehsal xətləri
 • Kommunikasiya və çirkab su sistemləri, mikrotunnel tikintisi üçün boruların, quyu elementləri istehsalı üçün sənaye avadanlığı və istehsal xətləri
 • Yolları və binaları bəzəmək üçün kiçik ölçülü daşların istehsalı üçün sənaye avadanlığı və istehsal xətləri Dəmir-beton texnologiyasından istifadə edərək tikinti üçün böyük dəmir-beton lövhələrinin istehsalı üçün sənaye avadanlığı və istehsal xətləri
 • Polad barların avtomatik kəsilməsi və qaynaqlanması üçün sənaye avadanlığı və istehsal xətləri
 • Stasionar və mobil beton qarışdırma qurğuları, müxtəlif qarışdırıcılar və qazıyıcılar

Digər sənaye həlləri

 • Sənaye avadanlıqları və istehsal xətlərinin ehtiyat hissələri, müxtəlif elektrik, mexaniki və elektromexaniki elementləri
 • Son məhsulun içərisində xarici elementlərin olmasının aşkarı üçün avadanlıq
 • Sənaye gigiyena avadanlıqları
 • Laboratoriya avadanlığı
 • Paylayıcı şəbəkələr və xoreka üçün avadanlıq və xətlər